Бамекс Метал БГ ЕООД Производство основно на противотежести използвани в
производството на мотокари и трактори

КОИ СМЕ НИЕ?

Бамекс Метал БГ ЕООД

Основната сфера на дейност на „Бамекс Метал БГ“ ЕООД  е производство на отливки от черни метали. Фирмата е създадена 2012 г. като подразделение на фирма Бамекс  за производство основно на противотежести използвани в производството на мотокари и трактори.

Основните ни клиенти са  световно известни фирми като:

AGCO International-Germany

Jungheinrich-Germany

Haulotte-France

Balkancar Rekord-Bulgaria

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

isun-2

БАМЕКС МЕТАЛ БГ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0693-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е насочена към повишаване капацитета на дружеството за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне информационни и комуникационни технологии.

Обща стойност на проекта е 5 000,00 лв., от които 4 250,00 лв. европейско и 750,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.01.2021г. и е с продължителност 9 месеца.

eu-sign
ik-sign

Фирма БАМЕКС МЕТАЛ БГ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.077-1373-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият бюджет на проекта възлиза на 150 000 лв., от които 127 500.00 лв. европейско съфинансиране и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 100% от общите допустими разходи по проекта.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1373-C01/15.02.2021
Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: Бамекс Метал БГ ЕООД

Обща стойност: 150 000,00.лв., от които 127 500,00 лв.
европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.02.2021.г.
Край: 15.05.2021.г.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Производствената площадка e специализирана в серийно производството на детайли с единично тегло от 50 до 5000 килограма и годишен капацитет от 5000 тона. Производството се осъществява чрез автоматична линия за вакуумна формовка (V-процес) на Японската фирма SINTO. Технологичният процес е изцяло автоматизиран и гарантира високо качество на геометрията и повърхнината на изделията.

За по добро качество и задоволяване на изискванията на нашите клиенти ние сме в състояние да контролираме следните поиказатели:

Химичен състав на материала

Механични тестове

Контрол на размерите чрез 3D измерване

Измерване на твърдост по Rockwell & Brinell

Извършване на тестове за сила на опън

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

Топилните агрегати са 2 индукционни пещи с вместимост по 10 тона всяка една от тях и една индукционна пещ с вместимост 1600кг

Отливките, получени при V-процес се характеризират преди всичко с:

Високо качество на повърхността

Висока точност на размерите и повторяемост на теглото

Липса на износване на моделите (формите)

Екологично чиста технология

Възможност за получаване на тънкостенни отливки

Отливки с ниски вътрешни напрежения

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

КОНТАКТИ

бул. Асеновград №2, гр. Пловдив, България

+359 899792838

+359 32210156

office@bamex.bg

Бамекс Метал БГ ЕООД е сертифицирана по изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

МЕНИДЖМЪНТ

Трифон Гидиков

Управител

Иван Чернев

Търговски Директор

Димитър Стоев

Мениджър производство

Мариана Бачкарова

Главен счетоводител

ПИШЕТЕ НИ

ИЗПРАТИ

СЕРТИФИКАТИ