Отливките са изработени на производствена площадка Пловдив по технологията на вакуумно леене (V-process)