Произвеждат се резервни части като зъби за багери, челни товарачи и др. пътно-строителни машини. За кариерите се изработват облицовки за челюстни, роторни и чукови трошачки, Разполагаме с моделна екипировка за трошачки ОМ11, ОМ27, ОМ34, ОМ35, СМД75А, СМД86, СМД110, СМД111, СМД739, СМД741, Кубик 4 на Лоро Паразини, Хаземаг, Тесап- ПК642

Обувка
  
Чук за роторна трошачка
Плоча разпорна