АНКЕТНА КАРТА
ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА ФИРМА “БАМЕКС” АД

Уважаеми клиенти,
Изразете Вашата оценка за качеството на нашите продукти и услуги. Вашата оценка е с изключително значение за работата ни - то е естествен коректив и показател, който ние се стремим непрекъснато да подобряваме.
Познаването на Вашите изисквания би спомогнало за взимането на важни решения относно подобряването на качеството на продуктите и услугите ни и тяхното развитие.
С периодичното попълване на тази анкета Вие ще ни окажете ценно съдействие в процеса на събиране на обратна информация, за което Ви благодарим.

Наименование на фирмата:
Адрес на фирмата:
Представител на ръководството:
(длъжност, име и фамилия на лицето, попълващо анкетната карта)
Телефони за контакт:
Има ли Вашата фирма внедрена система по качеството ISO 9001?:

Какви са първите Ви впечатления при посещението Ви за първи път в нашата фирма или при осъществяването на първите контакти с “БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” ?
Получавате ли бърз и точен отговор?

Как бихте определили отношението на нашите служители към Вас?
Каква е оценката Ви относно професионализма на нашите служители?

Качеството на нашите продукти задоволява ли Вашите изисквания?
Мислите ли, че внедрената във фирма “БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” система ISO 9001 гарантира качеството на произвежданите продукти?
Получавали ли сте продукти от фирма“БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД”, които не отговарят на Вашите изисквания или на изискванията в съответните за продукта стандарти?
Има ли забавяни срокове за изпълнение на Ваши заявки и поръчки?
Съгласували ли сте с Ваши клиенти наши продукти с отклонения от нормите при доставка?Имате ли установени методи за идентификация и проследимост на важни за качеството Ви наши продукти ?Смятате ли, че “БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” предлага конкурентноспособни цени на пазара?
Смятате ли, че “БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” може да бъде конкурентноспособен на пазарите в страните от ЕС?
При по-изгодни условия от страна на фирмата ни ще се увеличи ли Вашето потребление?
Ще Ви бъдем изключително благодарни, ако попълните и изпратите анкетната карта за самооценка на фирмата ни! С това до голяма степен ще допринесете за развитието на Системата за управление на качеството в “БАМЕКС” АД гр. Карлово.