Структура на "БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД"


 
Формовката се осъществява с класически формовъчни смеси на фуранова основа.
Част от формите и сърцата се изработват от самовтвърдяващи се смеси на основата на водно стъкло и въглероден двуокис.

   
 
  
   
 
Топилните съоръжения в цеха са два броя пещи ПИ1600 - 1600кг и една пещ ИЧТ10 - 10т. Максималното чисто тегло на стоманените и чугунените отливки може да бъде от 50 до 3500 кг.
  
Контролът на химичния състав, механичните и якостни изпитания на чугунените и стоманени отливки се извършва в изпитателната лаборатория на "БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД", която е оборудвана с квантометър "SpectroLab Jr.", микроскоп МИМ10, уреди за изпитване на твърдост по методиката на "Роквел" и "Бринел", както и уреди за механични изпитания на опън и срязване.
   
 
  
   
 

Към леярният цех предстои изграждане на участък за термообработка на чугунени и стоманени отливки. Участъка ще бъде оборудван с 120 KW електрическа камерна пещ с подвижен под (количка), върху който могат еднократно да се поставят до два тона отливки. 
„БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” разполага с цех за механична обработка, оборудван със струго-фрезови центрове, унивесални стругове, фрези, борверг, кординатно-разточна машина, радиал бормашина и др.
   
 
  


 

  
 
Производството се осъществява чрез автоматична линия за вакуумна формовка (V-процес) на Японската фирма SINTO. модел DV-1792 с размер на касите 1500х1400х675 мм.  горна и долна каса. Технологичният процес е изцяло автоматизиран и гарантира високо качество на геометрията и повърхнината на изделията. Отливките, получени при V-процес се характеризират преди всичко с:
  • високо качество на повърхността; 
  • висока точност на размерите;
  • повторяемост на теглото;
  • липса на износване на моделите;
  • възможност за получаване на тънкостенни отливки;
  • отливки с ниски вътрешни напрежения;
  • екологично чиста технология;
   
 
  
   
 

Производствената площадка разполага с участък за довършителна обработка (китосване и грундиране) и автоматична линия за боядисване.