Създадено през 2012 година, днес „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” успява да се утвърди като едно от водещите леярски предприятия в България произвеждащо детайли за металургичната, рудодобивната, химическата, кариеро и пътно-строителната индустрии.
   Компанията е специализирана в производство производство и търговия на изделия от черни и цветни метали. Съчетавайки висококвалифициран екип от технически и икономически специалисти и съвременни технологии, ние сме в състояние да осигурим на нашите клиенти затворен цикъл на производство от идеен проект до краен продукт. Цикълът на производство включва:

  • Конструктивна и технологична разработка;
  • Производство на моделна екипировка;
  • Леене на стоманени и чугунени отливки;
  • Леене на алуминиеви сплави под налягане;
  • Леене на цветни метали;
  • Термична обработка;
  • Механична обработка;

   Нашите клиенти знаят, че могат да обсъдят своите идеи и концепции с нас, както и да се спазят техните изисквания относно стандарти, оптимален начин на леене, качество на метала и методика на изпитване на междинния и крайния продукт. 
   Поради високите изисквания за качество и широката гама на произвежданите продукти ние изградихме и внедрихме собствена система за производствен контрол с цел строго изпълнение на процеса и мониторинга на леене, който започва от проверката на суровите материали и завършва с изпитване на готовата продукция. Всички изпитания се извършват съгласно утвърдени методики в изпитателната лаборатория на „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД”.
   На производствената площадка в град Пловдив се изработват детайли от над 180 марки износоустойчиви и високолегирани стомани и чугуни с единично тегло до 3500 килограма. В механичния цех се обработват около 60% от отлетите детайли чрез универсални и ЦПУ машини, по-голямата част от които в последствие се комплектоват във възли и крайни изделия.

  „БАМЕКС МЕТАЛ БГ ООД” е сертифицирана от 2014 година съгласно изискванията на ISO 9001:2008, като през 2015 добива и сертификати ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007